Συνολικά 77.607 κοινές ονομαστικές μετοχές της Κανάκης μέσω εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων απέκτησε η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, Ελευθερία Κανάκη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.