Σε ακρόαση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλούνται δύο προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους παραγωγούς ρεύματος και τον διαχειριστή του δικτύου.
Η ΡΑΕ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανάκλησης αδειών, ενώ αναγγέλλει τις επόμενες ημέρες παρόμοιες διαδικασίες και για τους λοιπούς συμμετέχοντες που φέρονται να έχουν οικονομικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, στην σχετική ανακοίνωση η ΡΑΕ αναφέρει πως έχει ήδη εκκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα διαδικασίες ακροάσεων για δύο από τις εταιρείες οι οποίες φαίνεται πως δεν συμμορφώθηκαν, προκειμένου να εξεταστεί η επιβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου αυτού του μέτρου της ανάκλησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
«Θα ακολουθήσουν, μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, παρόμοιες διαδικασίες και για τους λοιπούς συμμετέχοντες που φέρονται να έχουν οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του διαχειριστή και του λειτουργού της αγοράς» αναφέρει.

Σημειώνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ζητήσει από τον Απρίλιο από όλους τους κατόχους άδειας προμήθειας (συνολικά 31 επιχειρήσεις) να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ως τις 15 Μαΐου.

Ζήτησε επίσης αναλυτική ενημέρωση από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ, που εισπράττει από τους προμηθευτές και πληρώνει τους παραγωγούς ρεύματος) για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προμηθευτών στις 15 Μαΐου, καθώς και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν κατατεθεί οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην αγορά. Οι οφειλές αφορούν το κόστος αγοράς της ενέργειας που μεταπωλούν οι προμηθευτές στους πελάτες τους, καθώς και το κόστος χρήσης των δικτύων.