Ζημιές 5,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis το α΄ τρίμηνο του 2012, έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Πιο αναλυτικά,
ο όμιλος Fourlis το πρώτο τρίμηνο 2012 παρουσίασε πωλήσεις 90,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 (93,5 εκατ. ευρώ στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και  95,8 εκατ. ευρώ στο σύνολο των δραστηριοτήτων).
 

Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού-ΙΚΕΑ μειώθηκαν κατά 11,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2011, οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών-INTERSPORT αυξήθηκαν κατά 33,4% και οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής ηλεκτρικών ειδών μειώθηκαν κατά 31,2% σε σύγκριση με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του κλάδου το πρώτο τρίμηνο του 2011. 


Παρά τις αντικειμενικά δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αλλά και την οικονομική αβεβαιότητα, οι δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου κέρδισαν σημαντικό μερίδιο σε μία έντονα πτωτική αγορά.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ από 5,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.
 

Σε ενοποιημένο επίπεδο οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,9 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011. 
 

Ο κλάδος λιανικής οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), παρά τον έντονα πτωτικό ρυθμό στην αγορά του επίπλου και των ειδών οικιακού εξοπλισμού, πέτυχε πωλήσεις 59,1 εκατ. ευρώ για το α' τρίμηνο του 2012 μειωμένες κατά 11,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 


Το EBITDA έφθασε τα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.
 

Στον κλάδο λιανικής αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 33,4% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2011, στα 26,1 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA 0,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με αρνητικό EBITDA 0,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.  


Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 80 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 38, Ρουμανία 20, Τουρκία 15, Βουλγαρία 5 και Κύπρο 2) έναντι 57 στο τέλος του α' τριμήνου του 2011.
 

Ο κλάδος λιανικής ειδών ένδυσης (ΝEW LOOK) ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον Όμιλο κατά το γ' τρίμηνο του 2011. Ο Όμιλος Fourlis εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα NEW LOOK στις 25 Αυγούστου του 2011 στη Ρουμανία ενώ σήμερα λειτουργούν 6 καταστήματα στη χώρα αυτή. Η ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων NEW LOOK θα συνεχιστεί το 2012 με το άνοιγμα και νέων καταστημάτων, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 είχε πωλήσεις 0,6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο κλάδος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις 4,8 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2012.

 
Τα στοιχεία και πληροφορίες, ενοποιημένα και εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012, θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».