Ζημίες 25 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Aegean το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με ζημίες 16,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα του 2011 είχε ωφεληθεί από έσοδα ύψους €5 εκ. λόγω πώλησης παγίου.
Παράλληλα, το πρώτο τρίμηνο του 2012 ο κύκλος εργασιών της ΑEGEAN ανήλθε σε €104,6 εκ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1%. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.067.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας μείωση 7% με την εταιρεία να εκτελεί 13% λιγότερες πτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Μικρή αύξηση κατά 3% καταγράφηκε στην επιβατική κίνηση εξωτερικού ενώ σημαντική μείωση 15% σημειώθηκε στην επιβατική κίνηση εσωτερικού.

Παρά την κρίση, η Εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τις πληρότητες των πτήσεων, μεταφέροντας κατά μέσο όρο 103 επιβάτες ανά πτήση από 96 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, διαθέτοντας παράλληλα χαμηλότερους ναύλους, γεγονός που δεν επέτρεψε την κάλυψη του αυξημένου κόστους που προήλθε από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

 Η ΑEGEAN διατηρεί υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφώνονται σε €158 εκ.