Ζημίες  για πρώτη φορά καταγράφει το α τρίμηνο του έτους η Kleeman.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο Όμιλος για πρώτη φορά παρουσιάζει ζημία προ φόρων ύψους -793 χιλ ευρώ από κέρδη 567 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα επηρέασαν επίσης αρνητικά η αύξηση του κόστους των υλικών, οι αυξημένες προβλέψεις επισφάλειας κατά περίπου 460 χιλ ευρώ σε σχέση με το περσινό τρίμηνο, η ζημία των νεοσύστατων θυγατρικών στο Ην. Βασίλειο και στην Κίνα ύψους 226 χιλ ευρώ, αλλά και η επιβάρυνση από συναλλαγματικές διαφορές της θυγατρικής στην Τουρκία περίπου 268 χιλ ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -53 χιλ ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ η ζημία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν -1,1 εκατ. ευρώ, από 5,1 χιλ ευρώ το 2011.