Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 21 Ιουνίου, η Profile με βασικά θέματα τη διανομή μερίσματος, την αγορά ιδίων μετοχών, τη μείωση κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και την εκχώρηση προς το Δ.Σ. της εξουσίας για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.