Στην υποβάθμιση της Ισπανίας σε «Β» από «ΒB-» προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Egan Jones. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η Ισπανία εξακολουθεί να αποδυναμώνεται από το έλλειμμα του 9,6%, την προβλεπόμενη ύφεση 1,7%, την ανεργία, την εκτίμηση του IIF για επιπρόσθετες τραπεζικές προβλέψεις και πιθανές εκροές καταθέσεων. 


Επιπλέον, υπογραμμίζει, ότι από το 2008 έως το 2010, το ΑΕΠ της χώρας υποχώρησε στα 1,07 τρισ. ευρώ από 1,09 τρισ. ευρώ, ενώ το χρέος της αυξήθηκε στα 583 δισ. ευρώ από 381 δισ. ευρώ. 


Τα στοιχεία των τελευταίων τριμήνων, δείχνουν ότι το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, την ώρα που το ΑΕΠ παραμένει σταθερό.


Τέλος, η Ισπανία θα αναγκαστεί να χρηματοδοτήσει ένα μέρος του χρέους των τραπεζών της και των αυτόνομων επαρχιών.