Σε αγορά 540 μετοχών της ΔΕΗ,  συνολικής αξίας 765,17 ευρώ, προέβη στις 24/5 ο κ. Κουταλιάγκας Νικόλαος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.