Συγκροτήθηκε σε σώμα στη σημερινή Συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ως ακολούθως:

 

Μιχάλης Σαρρής – Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Χρίστος Στυλιανίδης – Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος

 

Παναγιώτης Κουννής – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος

 

Σπύρος Επισκόπου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ανδρέας Ζαχαριάδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Βασίλειος Θεοχαράκης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Κρις Παύλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Στέλιος Στυλιανού – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ανδρέας Τρόκκος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ανδρέας Φιλίππου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Μάρκος Φόρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Μάριος Χατζηγιαννάκης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Fadel Al Ali – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Hesham Al Qassim – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Peter Baltussen – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα εξέλεξε τον κ. Σπύρο Επισκόπου ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο.

 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα Μέλη των παρακάτω Επιτροπών του ως ακολούθως:

 

Επιτροπή Ελέγχου:  Κρις Παύλου – Πρόεδρος, Σπύρος Επισκόπου, Μάριος Χατζηγιαννάκης, Ανδρέας Φιλίππου, Ανδρέας Ζαχαριάδης  – Μέλη

 

Επιτροπή Αμοιβών:  Σπύρος Επισκόπου – Πρόεδρος, Hesham Al Qassim, Κρις Παύλου, Ανδρέας Φιλίππου, Ανδρέας Τρόκκος – Μέλη

 

Επιτροπή Διορισμών:  Μιχάλης Σαρρής – Πρόεδρος, Fadel Al Ali, Μάρκος Φόρος, Ανδρέας Ζαχαριάδης – Μέλη

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:  Ανδρέας Φιλίππου – Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Κρις Παύλου, Χρίστος Στυλιανίδης, Ανδρέας Τρόκκος – Μέλη