Σε αγορά 3.945 ονομαστικών κοινών μετοχών της ΓΕΒΚΑ, συνολικής αξίας 1.222,95 ευρώ, προέβη στις 28/5 το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Κρεμύδας Παναγιώτης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.