Λιγότερα από το ανώτερο όριο του στόχου που είχε θέσει ήταν τελικά τα ομόλογα που διέθεσε σήμερα η Ιταλία, σύμφωνα με το Bloomberg. Συγκεκριμένα, διέθεσε ομόλογα ύψους 5,73 δισ. ευρώ, εκ των οποίων άντλησε το ποσό των 2,34 δισ. ευρώ για τα 10ετή ομόλογα με απόδοση 6,03%, η υψηλότερη από τις 30 Ιανουαρίου (στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση στις 27 Απριλίου η απόδοση ήταν 5,84%).

Τα υπόλοιπα 3,4 δισ. ευρώ αντλήθηκαν από τα 5ετή ομόλογα με απόδοση 5,66% έναντι 4,86% από την αντίστοιχη έκδοση τον προηγούμενο μήνα.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε φθάσει πριν από τη δημοπρασία στη δευτερογενή αγορά στα 6,01%, ωθώντας το spread σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα στις 469 μονάδες βάσης (4,69%).