Την Τρίτη 26 Ιουνίου, αντί την Τρίτη 12 Ιουνίου όπως αρχικώς είχε προγραμματισθεί, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καθημερινής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.