Κάμψη 5,8% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Logismos στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και κατήλθε στα 517.000 ευρώ από 549.000 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν σε 403.000 ευρώ από 447.000 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 9,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 64.000 ευρώ από 100.000 ευρώ σημειώνοντας μείωση 36,1%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60.800 ευρώ έναντι 60,600 ευρώ στη χρήση 2011 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,5%.