Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ισπανία αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, προς τις 27 χώρες της ΕΕ.
Η Κομισιόν ζητά από τα κράτη- μέλη της ΕΕ να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις δυσκολίες της Ισπανίας.

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα, για κάθε χώρα καθώς και για την ευρωζώνη συνολικά, ένα έγγραφο περίπου 40 σελίδων που περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις. Ο στόχος είναι «να βελτιωθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην ΕΕ».

Αναφορικά με την Ισπανία η Επιτροπή επισημαίνει πως η χώρα «αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να μειώσει τα ευάλωτα σημεία της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας μεσοπρόθεσμα», και την καλεί να «επιταχύνει ουσιαστικά το ρυθμό των μεταρρυθμίσεών της».

Την ίδια ώρα επικριτική εμφανίζεται και απέναντι στην Γαλλία κυρίως εξαιτίας της ανισορροπίας στο εμπορικό ισοζύγιό της και της απώλειας της ανταγωνιστικότητας εκ μέρους της.