Στην καταγγελία της σύμβασης συναλλαγών ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας REVMAENA ΜΕΠΕ προχώρησε σήμερα ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι πελάτες της εταιρείας θα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου από 31.05.2012 00:00.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, Παρ. 8 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ενεργεί ως Εκπρόσωπος Φορτίου των πελατών αυτών για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία Καταγγελίας της Σύμβασης.

Σημειώνεται ότι χθες ο ΛΑΓΗΕ προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης και της εταιρείας Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή.