Σε ενημέρωση των πελατών των εταιρειών Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή και Revmaena ΜΕΠΕ σχετικά με την παροχή ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ με σχετική της ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ΔΕΗ ανέλαβε ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές των δύο εταιρειών από:
• την Τετάρτη 30/5/2012 και ώρα 00:00 για τους πελάτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και από
• την Πέμπτη 31/5/2012 και ώρα 00:00 για τους πελάτες της εταιρείας REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε.

Οι καταναλωτές των δύο ανωτέρω εταιρειών θα συνεχίσουν να ηλεκτροδοτούνται αδιαλείπτως και δεν κινδυνεύουν με διακοπή της ηλεκτροδότησής τους, ενώ δεν χρειάζεται να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4001/2011, παρέχεται χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες, προκειμένου οι καταναλωτές αυτοί να επιλέξουν τον Προμηθευτή της αρεσκείας τους, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, και να προβούν σε σύναψη σχετικής σύμβασης.

Για το παραπάνω διάστημα, οι υπόψη καταναλωτές τιμολογούνται, όπως ορίζει ο Νόμος, με βάση τα αντίστοιχα δημοσιευμένα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Σχετικό θέμα: Εκτός αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος η REVMAENA