Σειρά μέτρων που θα επιφέρουν ανάκαμψη της οικονομίας περιλαμβάνει ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ).
Σύμφωνα με το ΒΕΑ στις επικείμενες εκλογές θα πρέπει να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση «για να κρατήσει τη χώρα όρθια εντός της Ευρωζώνης και να φροντίσει άμεσα για την αναπτυξιακή της ανάκαμψη».

Παράλληλα το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, δηλαδή 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να κλείσουν μέσα στη χρονιά, ενώ επίσης εκτιμάται ότι τουλάχιστον 61.200 από αυτές τελικά θα βάλουν λουκέτο. Από αυτές τις 61.200, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι 12.000 επρόκειτο να κλείσουν το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά τη λήξη των εκπτώσεων και η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε 240.000 χαμένες θέσεις απασχόλησης, εκ των οποίων 106.000 το τρέχον εξάμηνο.

Για να υπάρξει ανάπτυξη, το επιμελητήριο εκτιμά, ότι θα πρέπει μεταξύ άλλων να ολοκληρωθεί άμεσα η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και να αρθεί η «στάση χρηματοδότησης» προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν οι τράπεζες από την έναρξη της κρίσης, ώστε να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας.

Επίσης πρέπει να τεθούν σε άμεση εφαρμογή οι κατά καιρούς εξαγγελίες και μέτρα επιτάχυνσης υλοποίησης του ΕΣΠΑ σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της εθνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση του.

Θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, για την κάλυψη της επιδότησης επιτοκίου, μικροδανείων κεφαλαίου κίνησης για τις ΜΠΜΕ και αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα η κατά καιρούς εξαγγελλόμενη Αναπτυξιακή Τράπεζα με την εμπλοκή του τραπεζικών ιδρυμάτων δημόσιου χαρακτήρα (Ταχ.Ταμιευτήριο A.T.E., Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) και του ΕΤΕΑΝ.

Τέλος, το ΒΕΑ ζητάει μεταξύ άλλων την άμεση επιστροφή των οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του, και επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις ή συμψηφισμός τους με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.