Με σημαντική αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας και με διπλασιασμό των καθαρών του κερδών έκλεισε το α' τρίμηνο του 2012 για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της πολύ θετικής πορείας των δραστηριοτήτων του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 21% στα 12,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 από 10,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.


Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25%, κυρίως λόγω της καλής πορείας στρατηγικών κατηγοριών όπως ΠΡΟΣΩΠΟ / ΜΑΛΛΙΑ / ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ καθώς και επιτυχημένων λανσαρισμάτων στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Στο εξωτερικό η παρουσία του Ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση της τάξεως του 12%. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν κυρίως οι αγορές προτεραιότητας - Γερμανία, ΗΠΑ, Ισπανία και Ρωσία - αλλά και οι αυξημένες πωλήσεις στις αγορές της Αγγλίας και Γαλλίας.


Σε επίπεδο κερδοφορίας, σημαντική βελτίωση κατά 190 μονάδες βάσης από 61,5% σε 63,4% παρουσίασε το μικτό περιθώριο κέρδους, προερχόμενη κυρίως από την ορθολογικοποίηση του μίγματος και της πολιτικής πωλήσεων καθώς και της βελτίωσης του κόστους.


Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα 2,9 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων, της βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και της συνολικής πολιτικής συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.


Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διπλασιάστηκαν στα 943 χιλ. ευρώ από 488 χιλ. ευρώ, ενσωματώνοντας την πολύ θετική πορεία όλης της δραστηριότητας του Ομίλου.


Το α' τρίμηνο του 2012, παρά το κλίμα ύφεσης που χαρακτηρίζει την Ελληνική αγορά, ο Όμιλος συνέχισε να υποστηρίζει την μάρκα στην Ελλάδα, προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες:

- διατήρηση διαφήμισης (τηλεοπτική & έντυπη) σε στρατηγικές κατηγορίες λανσάρισμα δύο καινοτόμων σειρών – μία ολοκληρωμένη προσέγγιση περιποίησης μαλλιών και τη νέα σειρά σύσφιξης και αντιγήρανσης Μαύρη Πεύκη - το επόμενο βήμα οριστικής ανατροπής της αντίληψης ότι η δράση των φυσικών καλλυντικών αγγίζει μόνο τα όρια της βασικής φροντίδας, οδηγώντας τις εξελίξεις σε ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς όπως αυτοί της περιποίησης μαλλιών και της αντιγήρανσης με φυσική κατεύθυνση σημαντικές προωθητικές ενέργειες στα φαρμακεία (το κύριο κανάλι διανομής).

Στο εξωτερικό, ο Όμιλος επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στις μεγάλες αγορές της Γερμανίας, Ισπανίας και Ρωσίας, ενδυναμώνοντας την παρουσία του στα σημεία ημι-επιλεκτικής διανομής και στα φαρμακεία, τόσο μέσω προωθητικών ενεργειών όσο και με την τοποθέτηση νέων προϊόντων, ενώ παράλληλα συνέχισε να ενισχύει την παρουσία του στην Βόρεια Αμερική μέσω της συνεργασίας του με την Johnson & Johnson.