Σημαντικό πλήγμα δέχθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Minoan Lines το πρώτο τρίμηνο του 2012 τόσο από τα οικονομικά μέτρα λιτότητας, τα οποία συνεχίστηκαν και οδήγησαν την ελληνική οικονομία στην πέμπτη συνεχή χρονιά ύφεσης, όσο και από την έλλειψη ρευστότητας η οποία επισκιάζει κάθε μορφή πιθανής επένδυσης στη χώρα.
Συνέπεια των παραπάνω αρνητικών εξελίξεων ήταν η μείωση του συνολικού μεταφορικού έργου σε επιβάτες, Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά αυτοκίνητα σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η σταθεροποίηση του κόστους των καυσίμων σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου ήταν παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2012.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines το α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 31,61 εκατ. ευρώ ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε σε ζημιές 6,78 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά από φόρους το α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,26 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα των εσόδων ενώ το α’ τρίμηνο του έτους παραδοσιακά εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο εσόδων από όλα τα τρίμηνα.

Μεταφορικό έργο

Γραμμές Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα & Βενετία)

Έχοντας ως γνώμονα την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων του στόλου της, η Minoan Lines το α’ τρίμηνο του 2012 πέτυχε σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου της Βόρειας Αδριατικής υψηλότερη κίνηση ανά ταξίδι και μερίδια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση κατά 2,5% στους επιβάτες, κατά 2,6% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και κατά 2,0% στα φορτηγά. Επιπρόσθετα, η Minoan Lines πραγματοποιώντας το 43,4% των ταξιδιών στην αγορά της Βόρειας Αδριατικής, διακίνησε το 50,6% των επιβατών, το 49,1% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 48,0% των φορτηγών αυτοκινήτων.
Περαιτέρω, η Minoan Lines κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2012 συνολικά μετέφερε 54.703 επιβάτες, 12.712 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 20.686 φορτηγά αυτοκίνητα.

Γραμμή Αγκώνας


Τα μερίδια αγοράς του α΄ τριμήνου του 2012 κατέγραψαν περαιτέρω βελτίωση και αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Επιπρόσθετα, η εταιρεία πραγματοποιώντας το 48,8% των συνολικών ταξιδιών διακίνησε το 55,3% των επιβατών, το 52,2% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 55,2% των φορτηγών αυτοκινήτων.
Περαιτέρω, η Minoan Lines το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012 συνολικά μετέφερε 45.617 επιβάτες, 9.848 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 16.637 φορτηγά αυτοκίνητα.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Minoan Lines διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, ενώ πέτυχε περαιτέρω αύξηση στα μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Η εταιρεία πραγματοποιώντας το 50,3% των ταξιδιών στην εν λόγω αγορά, διακίνησε το 68,5% των επιβατών, το 64,2% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 45,7% των φορτηγών αυτοκινήτων.
Περαιτέρω, η Minoan Lines το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012 συνολικά μετέφερε 142.643 επιβάτες, 14.127 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 12.318 φορτηγά αυτοκίνητα.