Μείωση καθαρών κερδών και αύξηση κύκλου εργασιών εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο ο όμιλος Σαράντης. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σύγκριση με το τρίμηνο του 2011 και ανήλθε σε 52,31 εκατ. ευρώ από 49,61 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων κατήλθαν σε 1,73 εκ. ευρώ από 2,06 εκ. μειωμένα κατά 15,8%, ενώ το περιθώριο EBIT αντίστοιχα διαμορφώθηκε σε 3,31% από 4,15% το τρίμηνο του 2011. Τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν σε 1,61 εκ. ευρώ από 2,34 εκ. μειωμένα κατά 31,03%, λόγω κυρίως των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων ύψους 0,4 εκ. ευρώ τα οποία αποδίδονται σε αυξημένους χρεωστικούς τόκους.