Στα 1,88 εκατ. ευρώ υποχώρησαν οι ζημιές του Ομίλου της Μηχανικής το α' τρίμηνο του 2012, έναντι ζημιών 2,18 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 


Σε επίπεδο Μητρικής εταιρίας, η Μηχανική Α.Ε. ανακοίνωσε: 


Οι ζημίες, μετά από φόρους, αμοιβές ΔΣ, και διαφορές φορολογικού ελέγχου, το Α΄ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε 3,74 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,08 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 


Ο Κύκλος εργασιών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 2,68 εκατ. ευρώ έναντι 4,79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, μειωμένος κατά 44,04%. 


Σε επίπεδο Ομίλου : 


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 5,95 εκατ. ευρώ έναντι 6,65 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2011, μειωμένος κατά 10,57%. 


Στην Ελλάδα, το ασταθές πολιτικό και δημοσιονομικό περιβάλλον εντείνουν προς το δυσμενέστερο τις μακροοικονομικές συνθήκες αναστέλλοντας την κατασκευαστική και παραγωγική δραστηριότητα έχοντας άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Μηχανική


Κύρια μέριμνα της Διοίκησης είναι η διαρκής ανάληψη ενεργειών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνθηκών, καθώς και η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται κυρίως στο εξωτερικό στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.