Σε αγορά 2.955 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κρι-Κρι, συνολικής καθαρής αξίας 1.625,31 ευρώ, προέβη στις 28/5 ο Τσινάβος Γεώργιος, υιός του Τσινάβου Παναγιώτη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.