Σε 38 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Profile το α΄ τρίμηνο του 2012, από 33 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, o όμιλος PROFILE διατηρεί σταθερή πορεία στα ζωτικά μεγέθη, παρά τη δυσμενή εγχώρια οικονομική συγκυρία, ως αποτέλεσμα των νέων έργων από το εξωτερικό, της προσήλωσης του ομίλου στη συγκράτηση εξόδων, αλλά και των επενδύσεων σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε υποχώρηση, απόρροια της υφιστάμενης κατάστασης για τη χώρα, διαμορφούμενος σε 2,03 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2012 από 2,74 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011.


Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 491 χιλ. ευρώ από 495 χιλ. ευρώ το 2011.

Ο όμιλος παρουσίασε σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της τάξεως του 32% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, γεγονός το οποίο οδήγησε στη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων και του EBIDTA.


Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα 129 χιλ. ευρώ από 122 χιλ. ευρώ το 2011, αύξηση της τάξεως του 5,81% και τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 67 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του έτους, από 51 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011.


Σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% και διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2011, ενώ ο δανεισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα διαμορφούμενος στα 4,5 εκατ. ευρώ και εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 15%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2011.


Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 1,9 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 536 εκατ. ευρώ από 449 χιλ. ευρώ με αύξηση της τάξεως του 19,42%.


Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα 234 χιλ. ευρώ από 114 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 160 χιλ. ευρώ, από 34 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011.


Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 128 χιλ. ευρώ από 18 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.


Η σταθερότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει τη συνέπεια των επιχειρηματικών σχεδίων επέκτασης του ομίλου σε χώρες του εξωτερικού, με δυναμική διείσδυση στις επιμέρους αγορές, τόσο με γραφεία όσο και με υποστηρικτικές ενέργειες (συνεργασία με τους Financial Times, συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια κ.ά.). Ο όμιλος εντείνει την παρουσία του σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή ώστε να αναπτύξει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του στις αγορές που δραστηριοποιείται προσφέροντας πάντα αξιόπιστες και οικονομικά ανταγωνιστικές προτάσεις.


Εξακολουθεί να επενδύει σημαντικά στα προϊόντα που αναπτύσσει για την πλήρη προσαρμογή τους στις τοπικές απαιτήσεις των εταιρειών, καθώς και στις κανονιστικές οδηγίες της εκάστοτε αγοράς που έχει παρουσία όπως Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ.ά.


Ταυτόχρονα, η PROFILE συνεχίζει να συμμετέχει σε έργα και υποστηρικτικές δράσεις του εγχώριου Δημόσιου τομέα, εκτιμώντας ότι προσεχώς θα προκύψουν αυξημένες ανάγκες χρήσης συστημάτων πληροφορικής, η οποία και θα ανατρέψει σταδιακά την σχετική αδράνεια που έχει επικρατήσει στην παραλαβή και στην προκήρυξη έργων, λόγω του γενικότερου κλίματος.


Η διοίκηση της PROFILE διατηρεί την αισιοδοξία της για το υπόλοιπο του έτους, προσβλέποντας στην εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, εντός και εκτός συνόρων.