Στα 712 χιλ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές για την Εβροφάρμα στο α' τρίμηνο 2012 έναντι κερδών 25 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α τρίμηνο το 2012 ανήλθε σε € 7.076χιλ. έναντι € 6.992χιλ της περσινής περιόδου και ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 6.921 χιλ. έναντι € 7.006 χιλ. της περσινής περιόδου.

 

Δηλαδή, αυξήθηκε κατά 1,20 % ο ενοποιημένος και μειώθηκε κατά 1,21% ο εταιρικός κύκλος εργασιών.

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 447 χιλ έναντι κερδών € 61 χιλ. και εταιρικά ανήλθαν σε ζημιές €692 χιλ. έναντι € 61 χιλ. κέρδη. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημιές € 519 χιλ. ζημιές έναντι κερδών € 28 χιλ της περσινής περιόδου. 

 

Το αποτέλεσμα μετά φόρων της εταιρίας είναι € 712 χιλ. ζημιές, έναντι κερδών € 25 χιλ. της περσινής περιόδου. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 481 χιλ. και τα εταιρικά σε € 131χιλ, έναντι € 757 χιλ. και 663 χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα. 

 

Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές στραγγιστής γιαούρτης, φέτα και βιολογικής φέτας πραγματοποιούνται πλέον σε 10 χώρες και ανήλθαν για το χρονικό διάστημα στο 10,74 % του συνολικού τζίρου και είναι αυξημένες κατά 42%.Ο Τομέας του φρέσκου γάλακτος επιβάρυνε σημαντικά το αποτέλεσμα αφενός λόγο τις αυξημένης κατά 15% τιμής παραγωγού σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αφετέρου λόγο αυξημένων εξόδων που επιφέρει η καθημερινή διανομή φρέσκου γάλακτος σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 

Η διοίκηση άμεσα πήρε μέτρα μείωσης του κόστους διανομής . 

Ενώ οι τομείς των τυροκομικών ,γιαουρτιού και αριάνι τόσο στις εξαγωγές όσο και στην εγχώρια αγορά έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.