Αυξημένες ζημίες τόσο σε επίπεδο ομίλο όσο και σε επίπεδο μητρικής σημείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2012, η Εβροφάρμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α τρίμηνο το 2012   ανήλθε σε € 7.076χιλ. έναντι € 6.992χιλ  της περσινής περιόδου  και ο εταιρικός κύκλος εργασιών   ανήλθε σε €6.921 χιλ.έναντι €7.006 χιλ. της περσινής περιόδου. Δηλαδή, αυξήθηκε  κατά 1,20 % ο ενοποιημένος και μειώθηκε κατά 1,21% ο εταιρικός κύκλος εργασιών .

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 447 χιλ έναντι κερδών €61 χιλ.και εταιρικά ανήλθαν σε ζημιές €692 χιλ. έναντι €61 χιλ.κέρδη.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημιές  €519 χιλ.ζημιές έναντι  κερδών € 28 χιλ της περσινής περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά φόρων της εταιρίας είναι €712 χιλ.ζημιές, έναντι κερδών  €25 χιλ.της περσινής περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  €481 χιλ.και τα εταιρικά  σε € 131χιλ, έναντι €757 χιλ.και663 χιλ.της περσινής περιόδου αντίστοιχα. 

Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές στραγγιστής γιαούρτης, φέτα και βιολογικής φέτας  πραγματοποιούνται πλέον σε 10 χώρες και ανήλθαν για το χρονικό διάστημα στο 10,74 % του συνολικού τζίρου και είναι αυξημένες κατά 42% .