Μειωμένες πωλήσεις αλλά και περιορισμός ζημιών από την Rilken

Μειωμένες πωλήσεις αλλά και περιορισμός ζημιών από την Rilken
Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 9.065 χιλ. €, μειωμένες κατά 1,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (Q1 2011: 9.215 χιλ. €), κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Τα μικτά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 5,0% και ανήλθαν σε 5.121 χιλ. € (Q1 2011: 5.389 χιλ. €), ενώ σαν ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες ανερχόμενα στο 56,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών των αγοραζόμενων υλικών και του μείγματος των πωληθέντων προϊόντων.

Τα οργανικά έξοδα (διοίκησης και διάθεσης) παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 11,8% στην υπό εξέταση περίοδο και ανήλθαν σε 4.864 χιλ. € (Q1 2011: 5.513 χιλ. €), κυρίως λόγω της μειωμένης διαφημιστικής δαπάνης. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης παρέμειναν στα ίδια περίπου χαμηλά επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (Q1 2012: 30 χιλ. €, Q1 2011: 28 χιλ. €), ενώ τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 269 χιλ. € (Q1 2011: έσοδο 41 χιλ. €), κυρίως ως αποτέλεσμα των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και των εξόδων αναδιοργάνωσης της περιόδου.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε κέρδη 18 χιλ. €, έναντι ζημίας 55 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 21 χιλ. €, έναντι ζημίας 53 χιλ. €. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, τέλος, εμφάνισαν ζημία 13 χιλ. € έναντι ζημίας 131 χιλ. € στο πρώτο τρίμηνο του 2011.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο