Δυναμικό ξεκίνημα έκανε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011, υπό τις συνθήκες γενικότερης ύφεσης, αλλά και ειδικότερα του ασφαλιστικού κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε σημαντικά κατά 27,5 % σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 και διαμορφώθηκε στα 40,6 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 0,7 εκ. ευρώ έναντι 2,3 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011, λόγω αύξησης των αποζημιώσεων και των ασφαλιστικών προβλέψεων, οι οποίες ασφαλιστικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα  204,9  εκ. ευρώ αυξημένες κατά 15,8% έναντι εκείνων του Μαρτίου του 2011.

Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 42,8 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 1,6% σε σχέση με το Μάρτιο του 2011.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 269,3 εκ. ευρώ έναντι 233,8 εκ. ευρώ το Μάρτιο του 2011, αυξημένο κατά 15,2%.

Η εταιρία παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, εμφάνισε μείωση παραγωγής κατά 5% περίπου, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.