Στα 0,64 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες το α΄ τρίμηνο του 2012 του Ομίλου εταιρειών Dionic, έναντι κερδών 0,06 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 26,88%.


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ  το 2011.


Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε  1,04 εκατ. ευρώ  έναντι   1,5 εκατ. ευρώ το 2011.


Τα  κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε  0,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το 2011 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε  ζημία 0,17 εκατ. ευρώ έναντι  κερδών 0,98 εκατ. ευρώ το 2011.


Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση καθώς και η πολιτική συγκυρία και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελληνική αλλά και παγκόσμια αγορά έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εμπορίου και την ζήτηση με άμεσo αντίκτυπο στην μείωση του κύκλου εργασιών. 


Σε αυτό το δυσμενές κλίμα,  η Διοίκηση του Ομίλου DIONIC με αποφασιστικότητα  και έχοντας όραμα  και βαθιά γνώση της αγοράς  προχωρά συνεχώς  στην  αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών  στις εταιρείες του Ομίλου της  καθώς και στην στήριξη των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει, θέτοντας νέες βάσεις ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των μελλοντικών ταμειακών ροών και της κερδοφορίας της.  


Οι επενδυτικές επιλογές της Διοίκησης του Ομίλου DIONIC όλα αυτά τα χρόνια  στους βασικούς άξονες της Τεχνολογίας, Ψυχαγωγίας, των  υπηρεσιών διαδικτύου μέσω των Θυγατρικών της SKROUTZ και ATCOM, και των ανανεώσιμων πηγών  Ενέργειας στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την μελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία του Ομίλου στο δύσκολο και υπό εξέλιξη ανταγωνιστικό περιβάλλον.


Συγκεκριμένα:


Ξεκίνησε η λειτουργία  του  Φωτοβολταϊκού πάρκου 2,2 ΜW στη θέση Έλος Λακωνίας το οποίο αναμένεται να  ενισχύσει σε αξία και ρευστότητα τα αποτελέσματα των επόμενων ετών, ενώ αναμένεται εντός του έτους η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την μελλοντική λειτουργία Αιολικού  πάρκου στη θέση Ορεινή Κορινθία συνολικής ισχύος 42 MW .


Περαιτέρω ,αναμένεται η ολοκλήρωση εντός του 2012  2 νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 6 MW  ενώ παρουσιάζεται και σημαντική ανάπτυξη της Θυγατρικής μας  Dionic Energy σε μερίδια αγοράς και κύκλο εργασιών που αφορούν οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες , επαγγελματικά έργα ισχύος 50-200 KW , με αμεσο στοχο την δραστηριοποιηση στην Βιομάζα και μικρής ισχύος Αιολικά.  


Στο τομέα των υπηρεσιών του διαδικτύου οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου μας ATCOM και SKROUTZ.κατέχουν κυρίαρχη θέση στην  Ελληνική αγορά παρουσιάζοντας  σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών. Εντός του 2012 ο όμιλος διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον  στον τομέα της ψυχαγωγίας και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο του Online gaming και των Video Lottery Games, προτίθεται να συμμετασχει στον Διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης αδειών λειτουργίας.  


Η επιδίωξη της Διοίκησης του ομίλου για το 2012  είναι να προχωρήσει στην επίσπευση και υλοποίηση των κερδοφόρων έργων  και να συνεχίσει δυναμικά την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων σε Βαλκάνια , Ευρώπη και Μέση Ανατολή , προχωρώντας παράλληλα στην ενδυνάμωση του ενεργητικού της , στον  ορθολογισμό των δαπανών της καθώς και στην σταδιακή ενίσχυση των επενδύσεων της.