Στο ποσό των 1,009 δισ. ευρώ μειώθηκαν στο τέλος Απριλίου από 1,17 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από ανεξόφλητους λογαριασμούς αναφέρει η ΔΕΗ απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, όπως αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στις 29 Μαΐου μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου 2012, οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί -εξαιρουμένων αυτών που είναι σε διακανονισμό- μειωθήκαν, στο τέλος Απριλίου, σε 629 εκατ. στη Χαμηλή Τάση από 763 εκατ. στο τέλος Μάρτιου μετά την αύξηση του ρυθμού των αποκοπών από τον Μάρτιο σε 25.256 αποκοπές έναντι 6.978 τον Ιανουάριο και 8.152 το Φεβρουάριο, η οποία οδήγησε σε βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των λογαριασμών.