Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ανδρομέδα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2012.