Σε απόκτηση μετοχών της Νηρέας προχώρησαν στις 28/5 ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας και η Key Food, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος, απέκτησε στις 28/5/2012 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου συνολικής αξίας 13.550 ευρώ.

 

Παράλληλα, η Key Food ΑΕ, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Χαβιάρα, αντιπρόεδρο Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο, απέκτησε στις 28/5/2012 100.000 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, συνολικής αξίας 27.100 ευρώ.