Από τη θέση του υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου της Ridenco αποχώρησε στις 31/05/2012 ο κ. Θεοδόσης Θωμάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.