Η κ. Σοφία Δέδε, Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής σε αντικατάσταση του κ. Αντωνίου Παπαθεοδώρου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.