Ζημίες 107,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank το πρώτο τέταρτο του 2012.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε σήμερα η τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 407,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση.

Τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 5,4% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 201,4 εκατ. ευρώ, έναντι 278,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011.

Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα αυξήθηκε σε 56,8% από 49,6% το α΄ τρίμηνο του 2011, λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εσόδων.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 20 πόντους το α΄ τρίμηνο, σε 2,8%.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση της Alpha Bank για τα αποτελέσματα τριμήνου.