Ζημιές μετά την απομείωση ομολόγων του δημοσίου ύψους 236 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2012 η EFG Eurobank σε σύγκριση με ζημιές 4,93 εκατ. ευρώ το δ΄τρίμηνο του 2011 και κέρδη 74 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2010.

Οι λειτουργικές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 77 εκατ. ευρώ από ζημιές 118 εκατ. ευρώ το δ΄τρίμηνο και κέρδη 74 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2011, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 568 εκατ. ευρώ από 559 εκατ. ευρώ το δ΄τρίμηνο και 643 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2011.


Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν κάμψη κατά 11,2% σε σύγκριση με το δ΄τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 451 εκατ. ευρώ από 508 εκατ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 μειώθηκαν κατά 10,5%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 12% στα 72 εκατ. ευρώ από 82 εκατ. ευρώ το δ΄τρίμηνο και κατά 23,4% σε σύγκριση με το α΄τρίμηνο του 2011.
Το σύνολο χορηγήσεων του ομίλου μειώθηκε στα 50,51 δισ. ευρώ από 51,49 δισ. ευρώ το δ΄τρίμηνο και 52,33 δισ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2011.


Τέλος, το σύνολο των καταθέσεων υποχώρησε στα 31,59 δισ. ευρώ από 32,46 δισ. ευρώ το δ΄τρίμηνο και 40,43 δισ. ευρώ το α΄τρίμηνο της περασμένης χρήσης.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ομίλου ο Νικόλαος Νανόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε σχετικά: «Το 2012 η Ελλάδα διανύει μια φάση ακραίας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, των επιχειρήσεων και της χώρας συνολικά. Η αποκατάσταση της σταθερότητας στο πλαίσιο της ευρωζώνης σε συνδυασμό με ένα νέο πρόγραμμα προσαρμογής και ανάταξης αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για τη σταδιακή ανάκαμψη της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και για τη δρομολόγηση μιας πορείας εξόδου από την κρίση. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με την εισφορά των €18 δισ., ενισχύει τα κεφάλαια και τη ρευστότητα τους και υπογραμμίζει την βούληση των εταίρων μας και των ευρωπαϊκών θεσμών για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.


Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα και του Α΄ τριμήνου 2012, ο Όμιλός μας, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του προσωπικού μας και τους σταθερούς δεσμούς με τους πελάτες μας, διατηρεί την ικανότητά του να παράγει έσοδα, να ελέγχει τη ρευστότητά του και να διευρύνει τη μείωση του λειτουργικού του κόστους. Με κατανόηση για ανάγκες που δημιουργούνται στις σημερινές περιστάσεις, προχωρούμε σε ρυθμίσεις δανείων, ενισχύουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τις δυναμικές και ιδιαίτερα τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις και στηρίζουμε με ευέλικτες πρακτικές τους πελάτες μας, τιμώντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει μαζί τους.


Εντός του 2012, ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένες κινήσεις οργανικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής μας βάσης, όπως η πώληση της θυγατρικής μας στην Πολωνία και η αποτελεσματικότερη διαχείριση ενεργητικού και παθητικού, ενώ υλοποιείται η ήδη συμφωνημένη πώληση της θυγατρικής μας στην Τουρκία.


Στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε τη θέση της Eurobank ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, και, με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά μας, να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας».