Στα 2,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Lavipharm στο α' τρίμηνο 2012, έναντι ζημιών 2,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Αναλυτικά, κατά το Α’ Τρίμηνο του 2012, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας της φαρμακαποθήκης Lavipharm Active Services και των θυγατρικών της εταιρειών ανά την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των κραδασμών που υπέστη ο κλάδος ήδη από την προηγούμενη χρονιά. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε 10,0 εκατ. ευρώ έναντι  48,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιθώριο Μεικτού Κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς οι πωλήσεις αφορούν στην πλειονότητά τους την εμπορική δραστηριότητα κι όχι αυτή της φαρμακαποθήκης. 

 

Παρά τη βελτίωση αυτή αλλά και τη συνεχή συγκράτηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης με εξοικονόμηση 2,4 εκατ. ευρώ, το ενοποιημένο EBITDA εμφανίζεται αρνητικό κατά 164 χιλ. ευρώ, έναντι θετικού EBITDA ύψους 389 χιλ. ευρώ το Α’ Τρίμηνο του 2011.Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 χιλ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 2,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ κατά την περσινή χρήση. 


Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ κατά την περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των φαρμάκων, την αρνητική λίστα, τη δυσκολία στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παράγοντες που επηρέασαν το σύνολο του κλάδου. 


Η μείωση των διοικητικών εξόδων κατά 14,9% ( 497 χιλ. ευρώ) βελτίωσε τόσο το EBITDA ( 719 χιλ. ευρώ από  325 χιλ. ευρώ την περσινή περίοδο) όσο και τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους σε σχέση με αυτά της περσινής περιόδου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές προ φόρων ύψους 463 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ κατά το Α’ Τρίμηνο του 2011 και ζημιές μετά από φόρους 471 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο. 

 

Με γνώμονα τη συνεχή συγκράτηση εξόδων, την απλοποίηση των δομών αλλά και την στοχευμένη ανάπτυξη της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης της στη διεθνή αγορά, αφετέρου την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα.