Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα καθώς και τον ορισμό των εκπροσώπων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να συμμετέχουν στο Δ.Σ. της τράπεζας, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ως εξής: 

 
-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. -Μη Εκτελεστικό Μέλος 


Εκτελεστικά Μέλη 
 

-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & C.E.O. 

-Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου, Διευθύνων Σύμβουλος 

-Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

-Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

-Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι 

-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος 

-Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή 

-Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου 

 

Μη Εκτελεστικά Μέλη 

-Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Θεόδωρος Μυλωνάς του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Jiři Šmejc, του Jiři , Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Konstantin Yanakov, του Periklis Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Ν. 3723/2008 

-Αθανάσιος Τσούμας του Ανδρέα 

 

Εκπρόσωποι Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010 

- Σολομών Μπεράχα, του Αλβέρτου 

- Αικατερίνη Μπερίτση, του Κωνσταντίνου

 

Επιπλέον η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι τα πρόσωπα που ορίσθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Τράπεζας ως εκπρόσωποί του είναι ο κ. Σολομών Μπεράχα και η κα Αικατερίνη Μπερίτση.