Υπέρ της αρχής μιας μελλοντικής «τραπεζικής ένωσης» στην Ευρωζώνη τάχθηκε σήμερα το ΔΝΤ, κυρίως υπό τη μορφή μιας κεντρικής ρύθμισης του τραπεζικού συστήματος και την εγγύηση των καταθέσεων. 

 

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Νεμάτ Σαφίκ, μιλώντας στις Βρυξέλλες σε Οικονομικό Φόρουμ, εξέφρασε την εκτίμηση πως θα πρέπει να γίνουν «αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση μίας πληρέστερης οικονομικής ολοκλήρωσης».


«Αυτό θα περιελάμβανε και τη χορήγηση όσον το δυνατόν ταχύτερα στις τράπεζες μίας βοήθειας που θα διέρχεται από μία αμοιβαιοποίηση των πόρων, που δεν θα εκπορεύεται από τα κράτη», υπογράμμισε η Σαφίκ.


«Προκειμένου να εξασφαλιστεί πως οι τράπεζες που θα επωφελούνται από μία βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αναδιαρθρώνονται και θα εποπτεύονται επιμελώς, θα πρέπει αυτές να υποβληθούν σταδιακά σε κεντρικούς κανόνες και εποπτεία, μέσω μίας κοινής αρχής για τη ρύθμιση των τραπεζικών κρίσεων, με ένα κοινό μηχανισμό ασφαλείας και ένα κοινό ταμείο για την εγγύηση των καταθέσεων», πρότεινε η ίδια.


Στην ομιλία της, η Σαφίκ δεν παρέλειψε να παροτρύνει τους Ευρωπαίους να επιδείξουν μεγαλύτερη χαλαρότητα όσον αφορά τη δημοσιονομική λιτότητα: «σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2013, που θεσπίσθηκαν πριν την παρούσα αναπτυξιακή επιβράδυνση, θα μπορούσαν να επαναπροσδιορισθούν, ή τουλάχιστον να εκφρασθούν με διαρθρωτικούς όρους», τόνισε η ίδια.


Τέλος, η ίδια άφησε να εννοηθεί πως η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει έτι περισσότερο το βασικό επιτόκιο δανεισμού της, που σήμερα βρίσκεται στο 1%. «Η νομισματική πολιτική διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο για την υποστήριξη της βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης», υπογράμμισε.