Η MIG ανακοίνωσε ότι στις 31/5, o Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, απέκτησε 100.000 μετοχές της MIG συνολικής αξίας 23.028,33 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.