Τη δυνατότητα να μην πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ δίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων σε όσους φορολογούμενους με ανενεργά δελτία παροχής υπηρεσιών προσέλθουν στην εφορία τους μέχρι και τις 14 Ιουνίου και κλείσουν τα βιβλία τους.

Διαφορετικά, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα πληρώσουν κανονικά το τέλος επιτηδεύματος.


Ειδικότερα, σε ειδοποιητήριο που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ενημερώνει για τη δυνατότητα εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών. Όπως αναφέρεται στο ειδοποιητήριο « σε εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/2.8.2011, έχει αποσταλεί Ειδοποίηση στους ενεργούς επιτηδευματίες φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ενώ δεν ασκούν πλέον την δραστηριότητα του ελευθερίου επαγγέλματος ή της εμπορικής επιχείρησης, ότι δύνανται μέχρι 14.6.2012 να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή με την πραγματική ημερομηνία διακοπής τους.

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια.

Όσον αφορά στους αποβιώσαντες αναφέρουμε ότι η Γενική Γραμματεία έστειλε την Ειδοποίηση σε αυτούς για τους οποίους δεν έχει γίνει ενημέρωση του συστήματος για το θάνατό τους. Σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι οφείλουν να ενημερώσουν το Μητρώο TAXIS της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. χωρίς να δεσμεύονται από την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε1».