Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΟΠΑΠ προέβη στις 30/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Eurobank EFG Equities προχώρησε:

1) Στην αγορά 30.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 122.704,10 ευρώ

2) Στην πώληση 30.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 123.025 ευρώ

3) Στην πώληση 15 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 5.230 ευρώ

4) Στην αγορά 2.768 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 11.287,36 ευρώ

5) Στην πώληση 1.273 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 5.228,03 ευρώ

6) Στην αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 7.800 ευρώ

7) Στην πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 20.065 ευρώ.

Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την ΟΠΑΠ και ακολούθως από την ΟΠΑΠ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ.