Σε αγορά 1.017 μετοχών της Πετρόπουλος, συνολικής αξίας 1.378,7 ευρώ, προέβη στις 30/5 ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.