Στη σύσταση κοινοπραξίας προχώρησαν η Gazprom και η σλοβενική εταιρεία Plinovodi για την κατασκευή του τμήματος του South Stream, που θα βρίσκεται επί σλοβενικού εδάφους.


Στο πεδίο των δραστηριοτήτων της South Stream Σλοβενία LLC θα περιλαμβάνεται η χωροταξία, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα βασικά έργα σχεδιασμού. Η Gazprom και η Plinovodi κατέχουν από 50% του μετοχικού κεφαλαίο της JPC.

 

Σε συνέχεια της ίδρυσης της JPC, η διαδικασία για να συμπεριληφθεί ο South Stream στα έργα εθνικής σημασίας θα ξεκινήσει ενώ η νόμιμη εγγραφή της JPC θα ολοκληρωθεί άμεσα.