Σε Σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Frigoglass, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29/5/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:

 

1. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Δώρος Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου, Γραμματέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. Χριστόδουλος – Robert Λεβέντης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Bασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Σημειώνεται πως η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου θα λήξει κατά την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.