Στις 30 Ιουνίου 2012, αντί στις 24 Ιουνίου 2012, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΛ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.