Η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι κατά το χθεσινό κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διενεργήθηκαν περιορισμένου όγκου πράξεις, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της τιμή να σημειώσει πτώση κατά 29,77%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεδομένου ότι το μέγεθος της πτώσης σε συνάρτηση με τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών και του τρόπου που πραγματοποιήθηκε δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από την πορεία των θεμελιωδών στοιχείων της εταιρείας, ούτε από το κλίμα της χθεσινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης, αλλά ούτε και από το ιστορικό διακύμανσης της τιμής της μετοχής, η εταιρεία απέστειλε σήμερα επιστολή προς την αρμόδια εποπτική αρχή με την οποία ζήτησε τη διερεύνηση του θέματος.