Η Κομισιόν ενέκρινε τη διάθεση 180,9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μεγάλης οδικής αρτηρίας, η οποία θα συνδέει την περιοχή του Ακτίου με τον δυτικό άξονα Βορρά-Νότου στην Ελλάδα. 


Ειδικότερα, πρόκειται για ένα από τα έργα προτεραιότητας που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο, ώστε να επιταχυνθεί η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη, μέσω της επένδυσης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία. 


Το έργο του Ακτίου έχει συνολικό μήκος 48,5 χλμ., παρακάμπτοντας τη λίμνη Αμβρακία και προβλέπει επτά ανισόπεδους κόμβους, δύο ισόπεδους κόμβους και περίπου 40 τεχνικά έργα. Το έργο εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T).
 

Η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα καλύψει τα 180,9 εκατ. ευρώ από τα 232, 43 εκατ. ευρώ του συνολικού κόστους του έργου. 


Πρόκειται για ένα από τα λεγόμενα «μεγάλα έργα», η συνολική δημόσια χρηματοδότηση των οποίων υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Κομισιόν ενώ άλλα είδη έργων εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
 

Τον Νοέμβριο του 2011 καταρτίστηκε από κοινού με τις ελληνικές αρχές ένας κατάλογος 181 συγχρηματοδοτούμενων έργων προτεραιότητας μεγάλης επενδυτικής αξίας. Ο κατάλογος καλύπτει το 56% των διαθέσιμων πόρων της πολιτικής για τη συνοχή στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Απ’ αυτά έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή 12 μεγάλα έργα.