Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε σήμερα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Εσθονίας στο «Α+» με σταθερό outlook. 


«Η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων της Εσθονίας με σταθερό outlook αντανακλά την ομαλή μετάβαση της χώρας σε καθεστώς πλήρους ένταξης στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου του 2011 σε συνδυασμό με μια πιο ισορροπημένη οικονομική ανάκαμψη και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα», υπογραμμίζει ο Paul Rawkins, senior director της Fitch΄s Sovereign Ratings.


«Ωστόσο, το κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλό και η οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας, ενώ ο κίνδυνος επιμόλυνσης από μια πιθανή ελληνική έξοδο από την Ευρωζώνη επισκιάζει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές», προσθέτει ο Rawkins.


Ο οίκος τονίζει ότι οι πρώτοι 18 μήνες της Εσθονίας στην Ευρωζώνη δεν σημαδεύτηκε από σημαντικά προβλήματα, παρά τις ευρύτερες αναταράξεις εντός της ζώνης. 


Σημειώνει ακόμη ότι η Εσθονία κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (7,6%)  το 2011 στην Ευρωζώνη με οδηγό την ισχυρή ανάπτυξη των εξαγωγών. 


Η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη έχει περιορίσει επίσης τον κίνδυνο για την εκδήλωση κάποιας κρίσης στο ισοζύγιο των πληρωμών, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα το προφίλ της Εσθονίας σε βασικά στοιχεία της αξιολόγησης