Την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,54 ευρώ) για την εταιρική χρήση 2011, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ που πραγματοποιήθηκε την 1η/6/2012, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Αναλυτικά η ΓΣ, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2011 (καθαρό ποσό 0,54 ευρώ μετά από παρακράτηση φόρου 25%). 

 

Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2011 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08.06.2012. 

 

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18.06.2012, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της ΕΛΛΑΔΟΣ.