Τουλάχιστον μία ακόμα αναστολή διαπραγμάτευσης αναμένεται να ανακοινωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του ΧΑ, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου.